Kategorie

Výrobci

Žádný výrobce

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Fomei

Odběr novinek [Newsletter]

Obchodní podmínky

  

Obchodní podmínky společnosti MARKO FOTO s.r.o. pro nákup na internetu.

Nákup zboží:

Zájemce vloží zboží do košíku.

Po vyplnění vyznačených informací a kontaktů lze košík odeslat jako poptávku.

Po odeslání obdrží zájemce potvrzovací mail, že jeho poptávka byla přijata do našeho systému. Tato poptávka není závazná ani pro zájemce, ani pro MARKO FOTO s.r.o.

Pracovník firmy MARKO FOTO s.r.o. telefonicky nebo písemně (mailem, ICQ, ...) potvrdí údaje na poptávce a zájemce má možnost si svou reakcí na toto potvrzení poptávané zboží objednat. Tímto se stává objednávka pro obě strany závaznou.

K potvrzení poptávaného zboží může ze strany MARKO FOTO s.r.o. dojít i tím, že zašle poptávané zboží přímo zájemci.

Zájemce pak svou vůli zakoupit poptávané zboží potvrdí převzetím zboží.

Zboží zaslané na adresu kupujícího může kupující vrátït do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu a nepoužité.

Zasláním poptávky po zboží nebo objednáním zboží nebo jeho převzetím odběratel souhlasí s Obchodními podmínkami společnosti MARKO FOTO s.r.o pro nákup na internetu.

Dohoda u půjčování zboží:

Odběratel má možnost zboží si zapůjčit bez jakýchkoliv dalších smluv. Při vrácení použitého zboží mu bude naúčtován poplatek 5% za první, 4% za druhý, 3% za třetí, 2% za čtvrtý a 1% za každý další započatý kalendářní den, počítaný ode dne převzetí zboží zákazníkem do dne doručení zboží do skladu firmy MARKO FOTO s.r.o. v Novém Jičíně, Dobrovského 3. Zda bylo zboží použito posuzuje bezplatně prodávající, případně na přání a náklady odběratele autorizovaný servis konkrétního výrobce.

Převzetím zboží odběratel souhlasí, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 2 16 / 19 94 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Převzetím zboží odběratel souhlasí, že případný spor bude rozhodovat rozhodce (rozhodci) zásadně jmenovaný Společností rozhodců s.r.o., IČ 268 16 1 13 a vybraný ze seznamu rozhodců vedeném Společností rozhodců s.r.o. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 2 16 / 19 94 Sb., odběratel souhlasí, že procesní pravidla rozhodčího řízení, provádění dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení jsou upraveny v Jednacím řádu pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců s.r.o. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor můžou rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále odběratel souhlasí, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 2 16 / 19 94 Sb., že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v poptávce nebo objednávce, v případě odběratele a v Kontaktech v případě dodavatele. V případě změny adresy bydliště/sídla odběratel tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit dodavateli. V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu, provádějícího přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Převzetím zboží odběratel souhlasí s Jednacím řádem pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců, s.r.o. (také na www.spolecnost-rozhodcu.cz).

Zasílání zboží na dobírku

 • zboží je posíláno zákazníkům vždy řádně zabalené a pojištěné na 100% ceny zboží

 • zboží je přepravováno smluvním přepravcem

 • u zásilek do 5.000,- je účtována částka 149,- Kč vč. DPH (dopravné + pojištění, balné, dobírečné)

 • pro rychlejší doručení zásilky uvádějte u objednávky vaše číslo na mobilní telefon - v případě problémů vás přepravce bude kontaktovat

Vyzvednutí na prodejně

 • objednané zboží Vám můžeme zaslat na některou z našich prodejen, kde si zásilku můžete vyzvednout osobně

Seznam prodejen kde je možno vyzvednout objednané zboží najdete v záložce Kontakty:


Platba bankovním převodem

 • zboží objednané na internetu lze platit i bankovním převodem, poštovné u objednávek nad 5.000,- Kč neúčtujeme. V ostatních případech činí 120,- Kč

 • na Vámi uvedený email bude zaslána faktura v elektronické podobě

 • po zaplacení faktury na náš účet Vám bude zboží posláno. Při převzetí již nebudete nic platit

 • UPOZORNĚNÍ: částku zaplaťte až poté, co Vám na email přijde faktura a budete znát variabilní symbol platby (může se stát, že objednané zboží nebude v dané chvíli skladem a objednávka může trvat delší dobu. V takovém případě se Vám ozve náš fakturant a domluví se s Vámi na dalších podrobnostech).

Zasílání zboží mimo území ČR

 • zboží objednané na internetu lze zaslat zákazníkovi i mimo ČR (pro Slovensko činí dopravné 300,- Kč)

 • na vámi uvedený email bude zaslána faktura v elektronické podobě

 • po zaplacení faktury (na náš účet v ČR) vám bude zboží posláno. Při převzetí již nebudete nic platit

 • v případě, že kupující je plátce DPH a požaduje fakturovat zboží bez DPH, je nutno uvést veškeré náležitosti pro fakturaci zboží do zahraničí (platné obchodní jméno, adresu, IČ a DIČ)

Termín dodání

 • pokud je zboží skladem, je expedováno do 24hodin

 • v případě že zboží není skladem, budeme Vás o tom informovat na email uvedený v objednávce a sdělíme předpokládaný termín dodání

 • zboží je doručeno obvykle do 24hodin po odeslání z našeho skladu

Platnost nabídky

 • ceny a stavy skladů jsou zobrazovány kvůli replikacím dat s jednodenním zpožděním. Aktuální nabídka se tedy může lišit.

 • pokud se tedy u zboží zobrazuje "k dodání do dvou týdnů" - což může být u některých BW filtrů, které přímo dovážíme, při jejich zaskladnění jsme schopni je expedovat ihned

 • naopak se při doprodání položky, u které se zobrazovalo "ihned k expedici", může stát, že již bude vyprodána.

 • Nabídka je platná k 30.11.2014


Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici v pracovní dny od 9:00 do 17:00

Telefon:GSM: 730 626 611

Kontakt na naši zákaznickou linku